Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci"

ponad 5 lat temu

Rok szkolny 2019/2020 będzie rokiem szczególnym dla Przedszkola w Skrzyszowie. Stało się to za sprawą podjęcia decyzji o wprowadzeniu Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. Aby można było podjąć się realizacji tego przedsięwzięcia najpierw należało zapewnić odpowiednią bazę techniczną. W związku z tym wyposażono sale przedszkole w projektory, laptopy oraz zapewniono stały dostęp do Internetu. Dla każdej grupy zostały zakupione odpowiednie zestawy materiałów tak, aby dzieci codziennie miały kontakt z językiem angielskim.Dwujęzyczne Dzieci

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych. Metoda ta pozwala poznawać język poprzez zabawę w sposób możliwie najbardziej efektywny.

 Nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć „Good luck!”

 

Źródło: www.dwujęzyczne dzieci.pl