Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

O przedszkolu

 

Nasze przedszkole mieści się przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Szkrzyszowie.

 Sale zabaw są dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki. Obok placówki, znajduje się  ogród z wydzielonymi placami zabaw dla dzieci, urządzeniami do zabaw sportowych i zręcznościowych oraz piaskownicą. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci spędzają czas na powietrzu uczestnicząc w różnego rodzaju zabawach, mają również możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Dla naszych wychowanków organizujemy wycieczki edukacyjne piesze i autokarowe, konkursy, turnieje, festyny, pikniki, spektakle teatralne oraz imprezy i uroczystości przedszkolne ustalane w rocznym planie pracy.

                      

Obecnie zapewniamy możliwość udziału dziecka w następujących zajęciach dodatkowych i specjalistycznych:

  •    religia
  •    j. angielski
  •    rytmika
  •    tańce
  •    specjalistyczne zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.

                                           Godziny otwarcia przedszkola od 6:00 do 16:30

                                  Godziny realizacji podstawy programowej od 8:00 do 13:00.

Realizacja podstawy programowej zawarta jest w ramowych rozkładach dnia, opracowanych dla każdej grupy wiekowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.