Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Innowacja 2020/2021

W bieżący roku szkolnym w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie realizowana jest innowacja: ŻYJĘ ZDROWO: DBAM O HOGIENĘ  I BEZPIECZEŃSTWO.

Adresatami innowacji są dzieci uczęszczające do przedszkola. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od 01.10.2020 do 29.05.2021 z możliwością jej kontynuowania w kolejnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywają się  w ramach zajęć obowiązkowych, jako element zajęć dydaktycznych raz w miesiącu.

Ma ona pomóc przedszkolakom w pełni wykorzystać ich naturalną zdolność do przyswajania wiedzy z zakresu zasad zdrowego stylu życia, które powinny być nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiejszym świecie.  

                               

W kwietniu w ramach innowacji dzieci z oddziału VII Motylki dowiedziały się kto ratuje życie. Rozmawiały na temat pracy policjanta, strażaka i ratownika medycznego. Kształtowały umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu jak i poza nim. Poznały numery alarmowe przez co kształtowały postawę odpowiedzialności za własne i innych bezpieczeństwo. Na koniec zajęć wykonały plakat „Nasi przyjaciele”.

W grupie I Biedronek zrealizowano temat: „Bezpieczny przedszkolak”, którego celem było wdrażanie dzieci do zachowań  dbania o zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw w ogrodzie, oraz ruchu drogowym.

Grupa Żabki Dzieci z grupy Żabek przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w domu i nie tylko Utrwaliły numery alarmowe. 

W grupie Odkrywców odbyły się rozmowy o bezpieczeństwie na drodze, podczas zabaw oraz w domu.

 

W październiku został zrealizowany blok tematyczny:

Zdrowo się odżywiamy, dobrych nawyków nabywamy!

Oddział I zorganizował Dzień Jabłka, w którym dzieci robiły soki, oraz rozdawały jabłka z sentencjami „ Kto je jabłka nie choruje, kto nie wierzy niech spróbuje”.

Oddział VI -  dzieci wykonały prace plastyczne „Owocowe palmy z truskawką i warzywami”.

Dzieci z Oddział VII w zabawie ruchowo - muzycznej zapoznały się z różnymi rodzajami zup: np.: selerowa, porowa, jarzynowa, oraz wykonały sałatkę warzywną, na koniec była degustacja czyli „savoir vivre w pigułce”.

PODSUMOWANIE INNOWACJI W MIESIĄCU LUTYM

 

Treści innowacji pedagogicznej w miesiącu lutym dotyczyły tematu „Gdy dobry humor mamy, świat nim zarażamy”. Celem było przede wszystkim kształtowanie i dbanie o rozwój psychiczny u dzieci.

Dzieci z grupy „Motylków” podczas zajęć uczyły się tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych, jak również uzasadniały różnice w wyglądzie czy zachowaniu innych osób mających inny kolor skóry. Zapoznały się z prawami dziecka i wykonały makietę pt. „ Wszystkim dzieciom świeci słońce”.

Grupa "Odkrywców"  definiowała  pojęcie: „ Warto mieć przyjaciół, szanując innych z pewnością będziemy dobrymi przyjaciółmi”. Stworzyli wspólnie "Drzewko przyjaźni". Uczyli się jak pomagać sobie wzajemnie i tolerować odmienność innych osób.

W grupie III omówione zostały Prawa Dziecka na podstawie plakatu.  Dzieci odgrywały scenki sytuacyjne prezentujące różne emocje.

„Bystrzaki” wykorzystały „Walentynki” jako okazję do budowania pozytywnych relacji w grupie.