Kontakt
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

Oferta edukacyjna

Kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną 
ul. Krzyska 17 A 33-100 Tarnów 
tel. 14 627 27 07 
adres:  http://www.pppptarnow.pl 
 

Język angielski

Zajęcia skierowane są dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich. Prowadzi je mgr Aneta Zych - Gwizdała, mgr Joanna Chwistek oraz mgr Magdalena Sutkowska. 

Zajęcia logopedyczne

W przedszkolu zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie i grupowo z dziećmi, które mają różne wady wymowy.

Zajęcia prowadzi Karolina Sitowska - Stępień.

Zajęcia rewalidacyjne- mgr Katarzyna Skowron, mgr Lidia Stach

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne mgr Stanisława Kumorek 

 

Rytmika

Zajęcia prowadzone dla wszystkich dzieci przez mgr Magdalenę Ożóg

Religia

Zajęcia prowadzi mgr Kinga Buras